Skip links

Algemene voorwaarden Speeltuin Scheldekwartier

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Speeltuin Scheldekwartier in Vlissingen. Door het betreden van de speeltuin verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Toegang en gebruik

De speeltuin is bedoeld voor kinderen en hun begeleiders. De speeltuin behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of te beperken. Het is niet toegestaan om de speeltuin te betreden onder invloed van alcohol of drugs. Het is ook niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar de speeltuin.

Veiligheid

De speeltuin is ontworpen en gebouwd volgens de wettelijke veiligheidsnormen. Het gebruik van de speeltoestellen is op eigen risico. Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan van hun begeleiders. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van de kinderen.

Aansprakelijkheid

Speeltuin Scheldekwartier is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel of verlies van persoonlijke eigendommen van bezoekers. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade aan de speeltoestellen en andere eigendommen van de speeltuin.

Reserveringen en annuleringen

Voor groepen vanaf 10 personen is het mogelijk om een reservering te maken. Annuleringen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Bij het niet nakomen van de reservering zonder tijdige annulering kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw web ervaring te verbeteren