Skip links

Privacybeleid Speeltuin Scheldekwartier

Speeltuin Scheldekwartier respecteert de privacy van haar bezoekers en hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u hebt.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de speeltuin en het verlenen van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Doel van de verzameling

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan bijvoorbeeld zijn om contact op te nemen over een reservering of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw web ervaring te verbeteren