Skip links

VOG, Gedragscode en Vertrouwenscontactpersoon Speeltuin Scheldekwartier

Bij Speeltuin Scheldekwartier staat veiligheid voorop. Daarom willen we er zeker van zijn dat alle vrijwilligers die bij ons werken, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

meeuw

Een VOG is een officieel document dat wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het certificeert dat de betreffende persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant kunnen zijn voor zijn of haar functie bij de speeltuin. Door het overleggen van een VOG laten onze vrijwilligers zien dat ze betrouwbaar en geschikt zijn om met kinderen te werken.

Bij Speeltuin Scheldekwartier hebben alle vrijwilligers die bij ons actief zijn en direct of indirect met kinderen werken, een VOG overlegd. Hierdoor kunnen ouders en bezoekers met een gerust hart genieten van een veilige omgeving waarin hun kinderen kunnen spelen en plezier hebben. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de maatregelen die we nemen om de veiligheid te waarborgen, en het vragen van een VOG is een belangrijk onderdeel van ons beleid op dat gebied.

Met de VOG-regeling willen we een veilige omgeving creëren waarin kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen en plezier kunnen maken. We waarderen de inzet van al onze vrijwilligers en bedanken hen voor het overleggen van een VOG, waarmee ze ons helpen om de speeltuin een veilige en vertrouwde plek te maken voor iedereen.

Wij houden ons aan de wettelijke gedragscodes. Wilt u weten wat deze inhoudt? Klik dan op de onderstaande link.

gedragscode speeltuin Scheldekwartier 

Een ieder heeft het recht met plezier en vertrouwen zijn werk uit te voeren. Om dit te stimuleren heeft de Buurt- en Speeltuinvereniging Scheldekwartier een vertrouwenspersoon, een gedragscode en een klachtenregeling.

Vertrouwenscontactpersoon

Ter bevordering van het welzijn van de toezichthouders en vrijwilligers is er een vertrouwenspersoon. Zij kunnen hier terecht bij vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is Yolanda Alewijnse, is te bereiken via het volgende e-mailadres: vcp@speeltuinscheldekwartier.nl

Klachten

“Een klacht is een gratis advies”. Het bestuur wil het melden van een klacht laagdrempelig houden. Dit betekent dat iedereen (toezichthouders, vrijwilligers, bezoekers en externe partijen) een klacht kunnen indienen. Stuur uw klacht naar info@speeltuinscheldekwartier.nl  o.v.v. Klacht.

We hopen dat je een geweldige tijd zult hebben in Speeltuin Scheldekwartier! Geniet van de speeltoestellen, maak nieuwe vrienden en creëer mooie herinneringen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw web ervaring te verbeteren