Skip links

Huurvoorwaarden zaal

Huurvoorwaarden grote zaal Buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier

Versie 17 maart 2024

Artikel 1: Huur.
a. Van de grote zaal van het gebouw (hierna te noemen: het gehuurde) mag alleen
gebruik worden gemaakt gedurende de overeengekomen periode.
b. Een reservering kan worden gedaan via een e-mail aan
info@speeltuinscheldekwartier.nl.
c. De huurperiode bedraagt een dagdeel. Een dagdeel is:
• Een ochtend van 09.00 tot 12.00.
• Een middag van 13.00 tot 17.00.
• Een avond van 18.00 tot 22.00.
d. De huursom van het gehuurde bedraagt:
• €70 voor een dagdeel buiten het speeltuinseizoen.
• €85 voor een dagdeel binnen het speeltuinseizoen, inclusief entree voor de
speeltuin.
• €60 voor een avonddeel.
• €40 voor een servicepakket voor een groep tot 30 personen. Voor een
vergadering of aangelegenheid voor een groep groter dan 30 personen
prijs op aanvraag.
e. De borg bedraagt €75, zie artikel 3.
f. Servicepakket: voor de huur van het gehuurde voor een avondvergadering is het
mogelijk om een servicepakket af te nemen. Servicepakket bestaat uit:
gastvrouw, verzorgen koffie/thee en schoonmaak.
g. De huur wordt vooraf in rekening gebracht bij huurder via een digitale
betaalmogelijkheid of een factuur.
h. De huurder moet minimaal 18 jaar zijn. Tijdens de huurperiode dienen altijd ten
minste 2 personen van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn.

Artikel 2: Oplevering gehuurde.
De huurder ontruimt het gehuurde op het overeengekomen tijdstip (=tijdstip einde
huurperiode) schoon en in ordelijke staat, waarbij in ieder geval de volgende
werkzaamheden zijn uitgevoerd:
– Schoonmaken vloer (stofzuigen en indien nodig dweilen).
– Schoonmaken toiletten.
– Schoonmaken keukenblok met toebehoren, inventaris en eventueel serviesgoed.
– Verwijderen van alle versieringen.
– Schoonmaken buitenruimte (indien gebruikt).
– Vuile hand-, thee- en vaatdoeken op het aanrecht laten liggen.
– Vuilniszakken achterlaten bij de deur in de hal.
– Uitdoen lampen en overige elektrische apparaten.
– Thermostaat terugzetten op 15 graden.
– Eigen meegebrachte spullen opruimen en meenemen.
– Sleutel terugdoen in sleutelkastje.
– Afsluiten deuren en hekwerk (in geval de speeltuin dicht is).
Verhuurder stelt schoonmaakmiddelen ter beschikking.

Artikel 3: Borg.
a. Vooraf wordt €75 aan als borgsom voor het gehuurde door verhuurder aan
huurder in rekening gebracht.
b. Indien het gehuurde naar oordeel van verhuurder onvoldoende schoon is
opgeleverd, zoals beschreven in artikel 3, zullen de schoonmaakkosten door
verhuurder worden ingehouden van de borgsom tegen een tarief van €25,00 per
uur met een minimum van €25,00.
c. Indien de huurder zich op enige wijze niet volledig houdt aan deze
huurvoorwaarden wordt 50% van de betaalde borgsom ingehouden.

Artikel 4: Schade.
a. De huurder is verplicht bij het ontstaan van schade of het constateren van
defecten aan het gebouw of de inventaris, daarvan de verhuurder zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.
b. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het gebouw of de inventaris
en het terrein wordt aangebracht.
c. Herstel van de aangerichte schade geschiedt door of vanwege de verhuurder,
waarbij de kosten op de huurder zullen worden verhaald.

Artikel 5: Versieringen.
a. Het treffen van voorbereidingen, zoals het aanbrengen van versieringen kan vanaf
begintijdstip gehuurde en in overleg met verhuurder.
b. Het is niet toegestaan enige vorm van versiering of mededelingen d.m.v.
plakband, punaises etc. aan de wanden, plafonds, kozijnen, lampen etc. te
bevestigen, behalve na overleg en toestemming verhuurder.
c. Na afloop dienen alle versieringen volledig te worden verwijderd.

Artikel 6: Geluid.
a. Om mogelijke directe geluidsoverlast aan de omgeving te voorkomen mag geen
gebruik gemaakt worden van de aanwezige geluidsinstallatie.
b. Gedurende de openingsuren van de speeltuin is het afspelen van muziek alleen
toegestaan op een zodanig laag geluidsniveau dat mensen in de speeltuinkantine
en bezoekers er geen overlast van ondervinden (ter beoordeling door de
dienstdoende speeltuinmedewerker).

Artikel 7: Aansprakelijkheid.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, die in het gehuurde (gebouw) en op
het gehele terrein (parkeerplaats en speeltuin) plaats vinden, noch voor beschadigingen,
vernieling, verlies van eigendommen van huurder of bezoekers.

Artikel 8: Onderverhuur.
Het is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 9: Gebruik speeltoestellen speeltuin.
Kinderen ouder dan 12 jaar mogen geen gebruik maken van de speeltoestellen.

Artikel 10: Consumpties.
a. Het is niet toegestaan alcoholhoudende consumpties te gebruiken of zelf mee te
nemen.
b. Bakken, frituren (incl. airfryer) is niet toegestaan. Wel mag gebruikt gemaakt
worden van de aanwezige combimagnetron.
c. Huurder zorgt voor consumpties.

Artikel 11: Toegang verhuurder.
De verhuurder of zijn vervanger heeft ten allen tijde toegang tot het gebouw.

Artikel 12: Annulering en kosten.
a. Bij annulering wordt altijd €15,00 administratiekosten ingehouden.
b. Bij annulering binnen één maand vóór de datum van de zaalhuur wordt €15,00
administratiekosten en 25% van de huursom in rekening gebracht bij huurder.
c. Bij annulering 7 dagen of minder vóór de datum van de zaalhuur wordt €15,00
administratiekosten en 50% van de huursom in rekening gebracht bij huurder.

Artikel 13: Roken, soft- en harddrugs.
a. Roken is verboden binnen het gehuurde (gebouw) en op het gehele terrein
(parkeerplaats en speeltuin).
b. Het gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw web ervaring te verbeteren